Handel

Du får det meste på nærbutikken i Viksdalen, 11 km. Utvalet er større og tenestene mange i byen vår, Førde, 50 km