Fiske

Fiskekort kan alle over 16 år løyse for delar av- eller heile Gaulavassdraget.